ขอเชิญร่วมพิธีสืบสานงานครูบูรพคณาจารย์ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร B7.7 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษา บำเพ็ญกุศลเปิดอาคารเรียน B7.7 และฟังเทศน์มหาชาติ
Share