โครงการศิษย์นอบน้อมพระคุณครู

เมื่อวันศุกย์ที่ ๑๖ มกราคม คณะศึกศาศาสตร์ ได้จัดโครงการ "ศิษย์นอบน้อมพระคุณครู" เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา ให้ความสำคัญและระลึงถึงพระคุณครู รวมทั้งเป็นการเผยแพร่และเชิดชูเกียรติคุณครู

 

{gallery}20150116_teacher{/gallery}

 

Share