การรับรองคุณวุฒิโดย ก.ค.ศ. และรับรองหลักสูตรปี 49 โดย สกอ

เอกสารสำเนารับรองคุณวุฒิ โดย ก.ค.ศ. และการรับรองหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต ปรับปรุงปี พ.ศ. 2549 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

  

 ดาวน์โหลด คลิ๊ก

 

Share